בטוח וטרי

Trygt og ferskt

Vi er forpliktet til matsikkerhet i verdensklassse. Arlagården® er vårt program for å sikre melk av høy kvalitet.

Lær mer om Arla Eies af bøndene

Matsikkert og ferskhet går hånd i hånd

Alle vil at sin mat skal være trygg og ren. Våre bønder føler det på samme måte. Vi overvåker konstant vår melkekvalitet, og tester melken flere ganger på dens vei til deg. Resultatene av disse testene er dokumentere for å sikre kvalitet og rene produkter.

Så ferskt som det kan bli

Våre bønder melker sine kyr hver dag. Rett etter melking blir melken kjølt ned til en trygg oppbevaringstemperatur på gården. Vi samler så inn melken hver dag, eller annenhver dag, så at melken fortsatt er fersk når den ankommet meieriene.

בטיחות באוכל

Matsikkerhet i verdensklase

Arlas bønder har et unikt kvalitetsprogram, Arlagården®, som setter høy standard for hvordan vår melk er produsert. Dette innebærer å sjekke kyrne daglig for å sjekke at de er friske og i god stand. Arlagården® er unik i vår bransje fordi vi arbeider tett med våre bønder og tilbyr dem rådgivning for å hjelpe dem å oppnå høy melkekvalitet. Prisen som våre bønder mottar for sin melk avhenger av kvaliteten, og vi bruker eksterne revisorer for å sikre at bøndene følger de høye standardene som er satt i Arlagården®. Dette gir deg en sikkerhet på at vi tilbyr høy kvalitet og sikre kvaliteter.

Fri for antibiotika og hormoner

I tråd med Europeisk standard, gir ikke Arlas bønder hormoner til kyrne for å øke melkeproduksjonen. Kyrne klarer seg fint på egen hånd, og når de får godt med mat og blir passet på, vil hver ku produsere 25-30 liter med næringsrik melk av høy kvalitet hver dag. Hvis en ku blir syk, må den noen ganger behandles med antibiotika. Når dette skjer, blir melken separert fra de andres, og blir ikke inkludert med melken som går til meieriet. Veterinæren vil bestemme når behandlingen er over. Vi vil alltid kunne dokumenter hvor mye antibiotika som er gitt, og til hvilken ku. 

Sporbarhet tilbake til gården

Opprinnelsen til melken er fullstendig sporbar. Vi vet hvilken melk som har blitt levert, fra hvilken tank, til hvilket meieri, fra hvilken bil, og vi vet hvilke kyr som var på gården. Alle kyrne har en sporbar ørebrikke hvor alt blir registrert.

Omsorg i hvert steg - mer om sporbarhet