בטוח וטרי

Omsorg i alle ledd

Som et bondeeid meieriselskap, kontrollerer vi alle ledd fra kyrne til deg, for å sikre kvaliteten og friskheten i melken vår.

Lær mer om Arla Eies af bøndene

Vi kontrollerer hvert steg

Fordi vi er eid av de bøndene som produserer mesteparten av vår melk, har vi full kontroll over hele melkes vei fra kyrne til deg. Alle steg på veien blir registrert og kan bli tracket. Ved å bruke dette trackingsystemet kan vi sikre at du alltid får den beste, reneste og smakfulle melken.

Kyr

I tråd med Europeiske standarder, har alle våre kyr et individuelt nummer, som også vises på øremerket. Dette gjør at våre bønder kan overvåke melkeproduksjonen til kyrne og holde oversikt over dens tilstand, medisinske behandling og melkekvalitet.

Melking

Vi tester all vår melk fra hver eneste melking. Hver dag så sjekker vi at våre kyr er  i god helse som en del av våre Arlagården®-prosedyrer. Umiddelbart etter melking bli melken avkjølt for å holde den frisk frem til den blir plukket opp av melkebilene.

Gårder

Alle våre gårder er registrerte, og vi vet kvaliteten og mengden av melk som er levert fra hver gård. Arlagården®-prosedyrer gjør at vi kan kontrollerer kvaliteten på våre gårder, og vi overvåker dette på regelmessig basis ved bruk av eksterne revisorer. Arla gir en rådgivningstjeneste eller besøk på gårder for å følge opp problemer som kan ha blitt avdekket under en revisjon.

Last ned Arlagården® som pdf

Transport

Vi frakter melken fra gårdene til meieriene i melkebiler - noen lastebiler eies av Arla, andre blir drevet av tredjepartsleverandører. Våre sjåfører er opplært i melkekvalitet og hygiene, og de sjekker melkens temperatur, utseende og lukt ved gården før de tanker over på bilene.

Meieri

Vi forvandler melken til meieriprodukter ved våre meierier. Vi tester melken når den ankommer meieriet og før den blir behandlet videre. Kvalitet på endelig produkt blir også testet før de forlater meieriet. De fleste Arlameierien er sertifisert etter standarden for matvaresikker ISO 22000. De som ennå ikke er sertifiserte oppfyller nasjonal standard for matvaresikkerhet. Vi har et omfattende opplæringsprogram og bruker alle de nyeste teknologiene.

Pakking

Vår emballasje er utviklet for å opprettholde høy kvalitet og sikkerhet på våre meieriprodukter. Vi er også forpliktet til å bruke emballasje som har så liten innvirking på miljøet som mulig.