בטוח וטרי

Glade kyr er sunne kyr

Ei lykkelig ku produserer mer melk og med bedre kvalitet. Glade Kyr = Friske Kyr = Bedre melk

Lær mer om Arla Eies af bøndene

God dyrevelferd er en del av vårt løfte

For Arlas melkebønder, går dyrevelferd og bærekraftig jordbruk hånd i hånd. Vi har et program for kvalitetskontroll, Arlagården®, som sørger for at vi holder våre melkekyr sunne, komfortable og godt matet til alle tider. Det er bra for kyrne og bra for våre bønder - fordi friske kyr er glade kyr - og lykkelige kyr produserer både mer melk, og melk av en høyere kvalitet.

Omsorg for Våre kyr

Arlabøndene ivareta sine melkekyr i henhold til Arlas kvalitets- og velferdsrutiner for å holde dem friske og glade. Hver ku blir behandlet som et individ. Dette betyr at fôret til en ku kan justeres for å oppfylle akkurat det matbehovet kua har, da all mathistorikk til hver ku lagres.

Våre kyr er I god stand

Ved å holde kyrne våre rene, tørre og godt stelt,  gjør vi vårt beste for å gi dem et godt liv på gården.

God melk krever godt fôr

Fordi vi ønsker å levere den mest smakfulle og sunne melken som mulig, gir våre bønder det beste som er av vann og mat for at kyrne skal få den beste næringen hver eneste dag. Mestepartent av fôret er produsert og høstet på gårdene selv.

Våre kyr blir Passet på daglig

Vi passer på våre kyr og fjøs hver dag - det er en del av våre kvalitets- og velferdsrutiner for å holde våre kyr friske og glade.

Melkekyr på gress

Noen av våre kyr er holdt i fjøs og noen beiter på gress i løpet av sommeren. Den beitesesongen er vanligvis mellom april og november. Det er mange faktorer som påvirker hvorvidt kyr beiter, herunder plassering av beitefelt og type jord rundt gården. Feltet må også være nær melkefjøset og jorda må være fast nok for kyrne å gå på.

Kyr som er inne

Mange av Arlas melkekyr lever i fjøs . De står fritt til å gå rundt mellom fôringstasjonene, vanntrau, melkefjøset og sine senger. Akkurat som kyrne som er ute, legger disse seg ned mellom 10-14 timer daglig for å tygger drøv. Arlagården® har detaljerte krav som bøndene må oppfylle for å sikre dyrenes velferd.