Våre ansvarsområder

Vi ønsker å utvide virksomheten. Vi vet imidlertid at langsiktig suksess kun kan oppnås hvis vi er i stand til å tilføre livet ditt verdi, samtidig som vi opptrer ansvarlig overfor miljøet og samfunnene vi er en del av.

Det er viktig for oss at du stoler på oss. Hvis du ønsker å vite mer om hvordan virksomheten drives, kan du se en beskrivelse av prinsippene våre i Code of Conduct (etiske retningslinjer), og måten vi arbeider på for å følge disse retningslinjene, rapporteres årlig i CSR-rapporten Our responsibility (Vårt ansvarsområde).

Arla gir tilbake

Environmental Strategy

Our environmental strategy 2020 focus on sustainable agriculture, greenhouse gas emissions, water, energy, and zero waste.

Les mer (engelsk)

ARLAGÅRDEN®

Våre bønder styrer sine gårder og melkeproduksjon i henhold til et felles kvalitetsprogram kalt Arlagården®.

LES MER
ההיסטוריה שלנו
Milepæler

Arlas historie

Les mer 

Ansvarlig innkjøp

Les mer (EN)

Etiske retningslinjer

Les mer (EN)

CSR report


    

LES MER