Arlagården®

Kvalitetsprogram for gårder

Bøndene våre har blitt enige om å styre gårdene og melkeproduksjonen i henhold til et felles kvalitetssikringsprogram kalt Arlagården®. På denne måten sikrer de at melken er av ypperste kvalitet og produseres på en ansvarlig måte – og samtidig styrker de omdømmet sitt som bønder i Arla-kooperativet.

Hver enkelt bonde i programmet får besøk av utdannede landbruksrådgivere som vil sikre at gården overholder reglene i Arlagården®. Bønder som trenger å forbedre seg på bestemte områder, vil få råd og et oppfølgingsbesøk for å sikre at forbedringene blir gjennomført. Hvis en bonde mot formodning gjør seg skyldig i en overtredelse av programmet, vil kooperativet ikke ta imot bondens melk før problemet er utbedret.

Programmet har vært i bruk i Danmark og Sverige siden 2003, og implementeres for tiden i Tyskland blant våre nye Arla-kooperativbønder.

Les mer (på engelsk) om de fire hjørnesteinene i kvalitetsprogrammet Arlagården®, og last ned hele programmet i PDF-format (på engelsk).