ההיסטוריה שלנו

ARLAS HISTORIE

Helt tilbake på 1880-tallet dannet melkebønder i Danmark og Sverige små kooperativer for å investere i felles melkeproduksjonsanlegg. Ved å gjøre dette, utnyttet de melken på en mer effektiv måte og fikk produkter av høyere kvalitet. Inntektene fra melken ble likt fordelt mellom melkebøndene, og sammen bygde de en god fremtid for seg selv og neste generasjon av bønder på gården.

I løpet av årene ble den kooperative ånden stadig mer utbredt. Små kooperativer av bønder slo seg sammen og ble sterkere. De utvidet virksomheten og gikk fra å være lokale kooperativer til regionale – og til og med nasjonale. I 2000 ble Danmarks største meierikooperativ fusjonert med sin svenske motpart, og Arla Foods, verdens første multinasjonale meierikooperativ, ble dannet.

Ideen om kooperativer blomstret også i andre land, og via nyere fusjoner har kooperativeiere i Storbritannia, Nederland, Tyskland, Belgia og Luxemburg sluttet seg til Arla Foods. Og vi kommer til å fortsette å vokse ...

Les mer om milepælene i Arlas historie (på engelsk)

God oppdrett

KOOPERATIVE BØNDER

Melkeprodusenter eier Arla. Vår målsætning er at hjelpe dem oppnå høyest mulig melkepris.

LES MER