Arla bryr seg

Natur og Miljø

Vi antar at du bryr deg om miljøet og dyrenes velferd. Det gjør vi også. Ambisjonen vår er å være i forkant når det gjelder bærekraftig melkeproduksjon og miljøstandarder i meieriindustrien.

Størrelse gir muligheter

Størrelsen vår gir oss mange muligheter til å utforske og investere i nye miljøløsninger. Når vi bestemmer oss for nye miljømål, har resultatene våre stor gjennomslagskraft. 13 500 bønder i Arla-kooperativet arbeider med bærekraftig melkeproduksjon, og 19 000 kolleger arbeider i 133 meierier og kontorer.

Karbonavtrykket til et glass melk

Av alle de matvarene du kan spise, gir melken deg en av de rikeste kombinasjonene av proteiner, vitaminer og mineraler. Karbonavtrykket til et glass melk er kanskje høyere enn for mineralvann, men er du ikke enig i at melk er bedre for kroppen din?

Les mer om vår miljøstrategi (på engelsk)

Dyrenes velferd

Sunn melk kommer fra sunne dyr. Og siden hele virksomheten vår er basert på melk fra egne kyr, vil bøndene våre selvsagt sørge for at dyrene tas godt vare på av kyndig personell. Det er viktig at behovene til kyrne blir ivaretatt – at de mates, får vann, holdes rene og tas godt vare på.

CSR report


    

LES MER